zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
shutterstock
Złóż wniosek o tani węgiel w gminie Miedźno
09 listopada 2022 r. | 14:21
0

3 listopada zaczęły obowiązywać przepisy o preferencyjnym zakupie węgla, które pozwalają samorządom kupić węgiel od spółek państwowych po określonej cenie (max. 1500 zł brutto) i za preferencyjną cenę (max. 2000 zł brutto) odsprzedać paliwo uprawnionym do dodatku węglowego mieszkańcom.

W trosce o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Gmina Miedźno także przystąpiła do działania dystrybucji węgla. Pod koniec października Sołtysi zbierali dane, które pozwoliły nam wstępnie oszacować skalę potrzeb na terenie naszego samorządu. Wszystkim Sołtysom pragniemy serdecznie podziękować za okazaną pomoc!

Z ankiet wynika, że preferencyjnym zakupem węgla zainteresowanych jest około 25 proc. gospodarstw domowych. Zapotrzebowanie to 1100 ton, z czego na groszek - 550 ton, orzech - 500 ton i miał - 50 ton. Takie też ilości zgłosiliśmy do Wojewody Śląskiego.

Kto będzie mógł kupić węgiel sprzedawany przez Gminę Miedźno?

Paliwo będą mogły nabyć gospodarstwa domowe, które są uprawnione do tzw. dodatku węglowego i które zgłosiły węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WAŻNE! Jeżeli już wcześniej gospodarstwo domowe skorzystało z preferencyjnego zakupu węgla np. z Polskiej Grupy Górniczej, to zakup od Gminy Miedźno nie będzie możliwy.

UWAGA! Węgiel od Gminy Miedźno będzie można kupić tylko na wniosek i w ograniczonej ilości, w dwóch partiach - do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na którego rzecz jest dokonywany zakup preferencyjny;
- adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
- określenie ilości węgla, o której zakup występuje wnioskodawca;
- informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu;
- oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na którego rzecz jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim przypadku powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć na adres:

- Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno;
- ePUAP: /8sm57mpm7e/skrytka

Zgodnie z ustawą Wójt Gminy Miedźno na sprawdzenie wniosku i wydanie zaświadczenia ma 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

O wszelkich szczegółach związanych z dystrybucją węgla będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wzór wniosku należy pobrać z załącznika poniżej. /UG/

Wniosek można pobrać STAD.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *