zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
fot. UG Miedźno
Więcej pieniędzy dla wybranych nauczycieli
21 grudnia 2022 r. | 13:46
0

Rada Gminy Miedźno podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.

Rada zmieniła pkt. ósmy regulaminu podwyższając świadczenia dla nauczycieli.

- § 8 otrzymuje brzmienie: „§8. Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania
funkcji:
1) wychowawcy klasy w wysokości 300 zł miesięcznie;
2) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300 zł miesięcznie;
3) opiekuna stażu w wysokości 70 zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece;
4) mentora w wysokości 70 zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.”.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *