zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
Uchwała dotycząca “pomocy dla przedsiębiorców” została unieważniona!
24 lipca 2020 r. | 10:46
0

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach unieważniło uchwałę nr 142/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

RIO stwierdziło nieważność uchwały Nr 142/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w części obejmującej § 2 pkt 1 i 2, z powodu istotnego naruszenia art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 51 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) oraz art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) poprzez nieuprawnione przedłużenie terminu płatności zaległości podatkowych.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *