zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
Szykuje się podwyżka podatków!
10 grudnia 2021 r. | 14:52
3

We wtorek 14 grudnia o godz. 11:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Miedźno, podczas której radni na wniosek Wójta Piotra Derejczyka podniosą podatki od nieruchomości oraz od środków transportowych.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miedźno na lata 2021 - 2032.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) na lata 2021 – 2030 dla Gminy Miedźno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedźno na lata 2021- 2027.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2022 rok.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKI3 odpowiedzi na “Szykuje się podwyżka podatków!”

  1. INSPEKTOR pisze:

    Jak nie ma z czego wsiąść to najlepiej z kieszeni mieszkańców…..zaorać całą tą gminę wraz z wójtem i radnymi

  2. mieszkaniec pisze:

    A na koniec roku znowu nagrody dla swoich ludzi i przydupasów za tzw.ciężką ,mozolną i nikomu nie potrzebną pracę.

  3. otto pisze:

    Może trzeba wprowadzić w gminie pakiet oszczędnościowy , i rozpocząć zwolnienia. Tylko jak to zrobić SWOIM ludziom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *