zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
fot. ZSP w Miedźnie
Rusza rekrutacja do przedszkoli w gminie Miedźno
06 lutego 2023 r. | 13:47
0

Urząd Gminy Miedźno poinformował o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkoli na terenie gminy Miedźno.

Szczegóły w komunikacie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli w Gminie Miedźno w roku szkolnym 2023/2024

1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźno przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

4. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr 187/XXIX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów
i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno.

5. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miedźno na rok szkolny 2023/2024.

6. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym
z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 w Gminie Miedźno

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźno, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźno określa Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miedźno na rok szkolny 2023/2024.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale
Nr 188/XXIX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno.

5. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym
z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *