zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
fot. UG Miedźno
RIO w Katowicach wykryła liczne naruszenia prawa w urzędzie! To zły czas dla Piotra Derejczyka
03 stycznia 2024 r. | 12:33
5

Nie jest to dobry czas dla Wójta Piotra Derejczyka. Po porażce w wyborach parlamentarnych i słabym wyniku w gminie Miedźno, Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przedstawili wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Miedźno za okres od 1 stycznia 2019 r. do 22 września 2023 r. Wyniki dla samego Derejczyka są fatalne i pokazują, jak źle zarządzana jest gmina Miedźno.

A wybory już za trzy miesiące.

W kolejnych newsach przedstawię wyniki tej kontroli.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W zakresie zamówień publicznych:
- W 2022 r. przeprowadzono dwa postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych, w których w dokumentach postępowania, tj. w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wskazano informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających do tych zamówień, udzielanych w trybie z wolnej ręki, pomimo że zamawiający nie posiadał dokumentacji opisującej przedmiot tych zamówień uzupełniających, jak również dokumentacji służącej ustaleniu ich wartości. Zamawiający ustalił i wskazał w protokołach postępowania o ww. zamówienia wartość przewidywanych zamówień uzupełniających jako 50% wartości zamówień podstawowych.

Powyższym naruszono art. 16 ust. 2 w związku z art. 34 ust. 1, art. 103 ust. 1, art. 214 ust. 1 pkt 7 i art. 281 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Powyższe dotyczyło zamówień publicznych pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe – etap II” oraz „Nowoczesne remizy - centrami kulturalnymi wsi”.

Wskazać należy, że przedmiotem zamówień podstawowych były roboty polegające na przebudowie i rozbudowie budynków, a zatem charakter zamówień podstawowych był tego rodzaju, że zamówienia uzupełniające mogłyby polegać tylko na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych w innych podobnych budynkach. Zgodnie bowiem z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia udzielane w tym trybie polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
- W 2023 r. nie dochowano ustawowego terminu do zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy na realizację zamówienia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe – etap II” w Biuletynie Zamówień Publicznych wynoszącego 30 dni od wykonania umowy.

Powyższym naruszono art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Prawidłowe wykonanie zamówienia potwierdzono w protokole końcowego odbioru robót z dnia 28 kwietnia 2023 r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero w dniu 19 września 2023 r. pod nr 2023/BZP 00403806/01.

Zadania w zakresie przygotowania dokumentacji do zamówień publicznych należały do Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, nadzór w tym zakresie sprawował Kierownik tego Referatu.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Miedźno w zakresie:
- wskazywania w dokumentach zamówienia informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających na roboty budowlane udzielanych temu samemu wykonawcy w trybie z wolnej ręki wyłącznie w przypadku, gdy roboty te zostaną opisane w sposób określony w art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) a ich wartość zostanie ustalona zgodnie z art. 34 ust. 1 tej ustawy, mając również na uwadze art. 16 ust. 2, art. 214 ust. 1 pkt 7 i art. 281 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy,
- terminowego zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umowy, stosownie do art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).5 odpowiedzi na “RIO w Katowicach wykryła liczne naruszenia prawa w urzędzie! To zły czas dla Piotra Derejczyka”

 1. mieszkaniec pisze:

  Niestety takie wiadomości działają na korzyść obecnego włodarza. Takie wiadomości skutecznie odstraszą od startu potencjalnego rywala starego wójta,Ewentualny nowy wójt już na dzień dobry musiał by wypijać piwo którego nie nawarzył

  18
  1
 2. mieszkaniec pisze:

  Remont szkoły w Mokrej trwał tyle, że w tym samym czasie można by wybudować dwie takie szkoły od nowa.

  Dlaczego to tak długo trwało???

  3
  1
  • Mieszkaniec pisze:

   Ja może z innej strony zadam pytanie. Czy remont szkoły w Mokrej był rentowny dla dosłownie garstki dzieci? Dla budżetu gminy i dobra społecznego lepszym rozwiązaniem byłoby zlikwidować tą szkołę całkowicie.

   3
   2
   • mieszkaniec gminy pisze:

    1. Któryś z prezydentów USA powiedział:
    1 dolar zainwestowany w przemysł przynosi 20 centów zysku
    a 1 dolar zainwestowany w naukę przynosi 10 dolarów zysku

    Warto się nad tym zastanowić
    USA zarabiają na zawansowanej technologii a ta wzięła się z właśnie z nauki

    2. gdyby nie wyremontowana szkoła mielibyśmy kolejny budynek w stylu komisariat policji starszacy na całą gminę.

    3
    1
 3. Moeszkanic pisze:

  ja myślę że ten wójt będzie 100 razy lepszy niż ta nowa pani która się nie nadaje na radna a ciśnie się na wojta

  1
  5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *