zachmurzenie umiarkowane
-1°
-1°
sobota
Reklama
Radni uznali skargę na Wójta Piotra Derejczyka za bezzasadną
04 maja 2022 r. | 13:14
1

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Miedźno, radni rozpatrywali skargę złożona na Wójta Piotra Derejczyka. Radni uznali skargę za bezzasadną.

A o co chodziło? Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W dniu 29 marca 2022 r. do Urzędu Gminy Miedźno wpłynęło pismo E.M. Treść pisma (brak odpowiedzi na pisma skierowane do Wójta) wskazała konieczność zakwalifikowania go jako skargi. Zgodnie z art. 229 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta jest Rada Gminy - w tym przypadku Rada Gminy Miedźno.

Przystępując do wypracowania stanowiska członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. w pierwszej kolejności zapoznali się z treścią skargi E.M. Skarżąca zarzuca Wójtowi nieudzielanie odpowiedzi na pisma z dnia 20.09.2021 r. i 15.11.2021 r. W związku z powyższym komisja zapoznała się również z ww. pismami skarżącej. Następnie komisja zapoznała się z wyjaśnieniami p. Dariusza Nowaka i P. Anity Zawieruchy-Dobroś, którzy to prowadzili czynności związane z pismami skierowanymi do Wójta przez E.M. Pan Dariusz Nowak i pani Anita Zawierucha-Dobroś przedstawili nam tok postępowania w tej sprawie. Pan Dariusz Nowak przeprowadził rozmowy ze skarżącą informując ją, iż Wójt Gminy nie posiada kompetencji umożliwiających podjęcie interwencji w sprawie prowadzenia działalności produkcyjnej. Sprawa została przekazana do Starostwa Powiatowego w Kłobucku, pismem z dnia 17 grudnia 2021 r. Pismo dotyczące przekazania sprawy skarżąca otrzymała do wiadomości. W związku z powyższym należy uznać, iż skarżąca uzyskała odpowiedź.

W toku niniejszego postępowania, po konsultacji z radcą prawnym, skargę uznano za niezasadną. W posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uczestniczyło 3 Członków. Za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 3 członków.Jedna odpowiedź do “Radni uznali skargę na Wójta Piotra Derejczyka za bezzasadną”

  1. Hulaj dusza Polskiiekła nie ma pisze:

    Za rok to Wyborcy powinni uznać cała te radę za BEZZASADNĄ i wymienić na ludzi którzy będą godnie reprezentować interesy mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *