zachmurzenie duże
15°
15°
środa
Reklama
Pierwsza w historii sesja z możliwością zdalnego głosowania
10 kwietnia 2020 r. | 14:43
0

W środę 15 kwietnia o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Miedźno odbędzie się XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Miedźno. Sesja ta będzie szczególna, bo odbędzie się "zdalnie", przynajmniej dla niektórych radnych.

Sesja będzie kontynuacją sesji z 16 marca 2020 roku, która została przerwana na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Miedźno Zdzisława Bębna na punkcie siódmym.

poniżej znajdziecie porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Miedźno
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Miedźno
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2020 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźno
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedźno
14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno przeprowadzenia kontroli
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Miedźno

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *