zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
Kolejne problemy z rachunkami. Tym razem dotyczą spółki SIM Śląsk Północ
26 lutego 2024 r. | 12:34
6

Kolejne wykryte nieprawidłowości przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach dotyczyły ujęcia w księgach rachunkowych operacji dotyczącej objęcia udziałów w SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

W latach 2022 - 2023 (do dnia zakończenia kontroli) nieprawidłowo ujęto w księgach rachunkowych Urzędu operacje gospodarcze dotyczące objęcia przez Gminę Miedźno udziałów w SIM Śląsk Północ Sp. z o.o., kwalifikując je jako długoterminowe aktywa finansowe na koncie 030 przed datą dokonania wpisu w KRS. Naruszono tym art. 4 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 262 § 4 oraz art. 441 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

Powyższe dotyczyło:
- objęcia 60000 udziałów o wartości 3.000.000,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2521/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zawiązania spółki i zawarcia umowy spółki i ujęcia ww. operacji gospodarczej w ewidencji księgowej pod datą 7 marca 2022 r., podczas gdy rejestracja Spółki w KRS nastąpiła z datą 3 sierpnia 2022 r.,
- objęcia 7151 udziałów o wartości 357.550,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4111/2022 z dnia 21 października 2022 r. - wkład niepieniężny do Spółki - przeniesienie własności nieruchomości i ujęcia ww. operacji gospodarczej w księgach pod datą 21 października 2022 r., podczas gdy wpisu w KRS dot. zmiany umowy Spółki i podniesienia kapitału zakładowego Spółki dokonano w dniu 17 stycznia 2023 r.,
- objęcia 369 udziałów o wartości 18.450,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1215/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. - wkład niepieniężny do Spółki - przeniesienie własności nieruchomości i ujęcia ww. operacji gospodarczej w księgach pod datą 4 kwietnia 2023 r., podczas gdy wpisu w KRS dot. zmiany umowy Spółki i podniesienia kapitału zakładowego Spółki dokonano w dniu 27 czerwca 2023 r.

Skutkiem powyższego było wykazanie w bilansie Urzędu Gminy Miedźno za 2022 r. jako długoterminowe aktywa finansowe udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o kwotę 357.550,00 zł, pomimo iż wpis do KRS nastąpił 17 stycznia 2023 r. Stosownie do art. 262 § 4 ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z chwilą wpisania do rejestru, co za tym idzie jest to moment, w którym następuje zdarzenie gospodarcze, które powinno zostać wykazane na koncie 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, podstawą ujęcia na koncie 030-1 „Długoterminowe aktywa finansowe” były dostarczone z referatu merytorycznego akty notarialne, w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Zdarzenia gospodarcze dotyczące objęcia udziałów, dokonane przed wydaniem postanowienia sądu rejestrowego, powinny zostać ujęte na stronie Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki” zgodnie z treścią załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

W zakładowym planie kont dla jednostki budżetowej stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 30/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 4 kwietnia 2023 r. oraz poprzednio obowiązującym w tym zakresie zarządzeniu Nr 17/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 lutego 2018 r. ze zm., nie ustalono szczegółowych zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych na ww. koncie, dotyczących obiegu dokumentacji związanej ze zmianami w zakresie długoterminowych aktywów finansowych na koncie 030.

Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji dotyczących powyższych operacji należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie należał do p. Grażyny Boryckiej – Skarbnika Gminy Miedźno, której powierzono także obowiązki Głównego Księgowego Urzędu.

Wniosek nr 9
Rozważyć uszczegółowienie zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego oraz zapewnić prawidłowe ewidencjonowanie tych operacji, mając na uwadze art. 4 ust. 2, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), art. 162 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), a ponadto art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKI6 odpowiedzi na “Kolejne problemy z rachunkami. Tym razem dotyczą spółki SIM Śląsk Północ”

 1. mieszkaniec pisze:

  Informacje tego typu stały się chlebem powszednim na tyle że nit już na nie nie reaguje.

  Cos na temat SIM:
  Budynki w Ostrowach koszt wykonawcy, wybudowania budynków to 15 mln zł
  3 budynki po około 540m2 mieszań.
  Wychodzi że 1m2 mieszkania to ok 10tyś. zł nie wliczając w to pozostałych kosztów zarządu SIM, kosztów projektów, nadzorów, działki itp.
  Nawet w Częstochowie mieszkania kosztują mniej. Taniej byłoby kupić gotowe mieszkania.

  Mój wniosek: SIM to spółka do wyciągania kasy z budżetu Państwa, czyli z naszych pieniędzy.

  22
  1
  • Tomasz pisze:

   ale się komuś chce pisać jedno i to samo byle by tylko wójta krytykować jest tylko taki cel moim zdaniem manipulacja

   5
   19
 2. xd pisze:

  Proszę porównać kontrolę z innymi gminami i później wrzucać takie teksty. Narazie to co Pan Redaktor wrzuca to żadne przestępstwa. RIO kazało zwięksyć jedynie kontrolę w pewnych obszarach.
  Jak Pan poczyta inne kontrolę nawet w gminach w powiecie to są wyznaczone odpowiednie kary.
  W tych co Pan tu wrzuca to “płotki” polityczne.
  Kiedy Pan zacznie być obiektywny?

  3
  14
  • mieszkaniec pisze:

   proszę czytać ze zrozumieniem.
   Nikt nie pisze o przestępstwach. tylko stwierdza fakt.
   Widze, że fakty bolą, nawet takie jak “płotki”polityczne.

   Zauważyłem jest wielkie oburzenie kiedy ktoś wypowiada swoje zdanie.
   Ujawniają się wtedy osoby które krytukja to że ktoś ośmielił się mieć swoje zadnie i je w jakiś sposób wyrazić.

   Skąd my to znamy???
   U nas nie można mieć swojego zdania.

   15
   1
 3. xd pisze:

  Widzę że nie publikuje Pan postów które mówią prawdę , tylko hejt. Jest Pan mało wiarygodny
  smutne to Panie Redaktorze

  5
  18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *