zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
Emeryci i renciści dostaną więcej pieniędzy
28 maja 2020 r. | 11:43
0

Od czerwca do sierpnia będą obowiązywać nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Będzie można więcej zarobić bez konsekwencji zmniejszenia czy zawieszenia świadczenia. Kwoty te zmieniają się co trzy miesiące i od 1 czerwca są wyższe od tych w poprzednim kwartale.

Fakt, że jesteśmy emerytem lub rencistą, nie oznacza, że nie możemy dalej pracować. Aktywność zawodowa osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z każdym rokiem rośnie. - Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach. Limity ich nie dotyczą, natomiast pilnować muszą ich ci emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kiedy zmniejszenie, a kiedy zawieszenie świadczenia?
Emerytura lub renta podlega zmniejszeniu, jeśli uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 3732,10 zł. Świadczenie zostanie zawieszone, gdy przychód przekroczy kwotę 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 1 czerwca 6931,00 zł.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. 3732,10 zł), ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (tj. 6931,00 zł) to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia czyli:
• 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
• 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
• 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwoty 3732,10 zł.

- Pilnowanie limitów, do których dorabiają emeryci i renciści jest bardzo ważne. Po przekroczeniu tych kwot świadczenie powinno być odpowiednio pomniejszone lub zawieszone. Jeśli świadczeniobiorcy nie powiadomią o tym fakcie ZUS-u powstanie nadpłata wypłaconej renty lub emerytury, która trzeba będzie zwrócić - podkreśla rzeczniczka.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *