zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
UG Miedźno
Czy Wójt Piotr Derejczyk kolejny raz będzie bez “wotum zaufania” od radnych?
15 czerwca 2022 r. | 12:32
1

20 czerwca o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno odbędzie się sesja Rady Gminy Miedźno, podczas której radni będą głosować w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Piotra Derejczyka. Przypominam, że Derejczyk nie otrzymał wotum zaufania w 2020 i 2021 roku.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Miedźno.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Miedźno.
5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Miedźno.
6. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Miedźno.
7. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Miedźno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedźno na lata 2022 – 2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy nad Okszą.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.
14. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miedźno za rok 2021.
15. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miedźno za rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno wotum zaufania.
17. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
18. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
20. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji budżetu Gminy Miedźno za 2021 rok.
21. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Czy Wójt Piotr Derejczyk kolejny raz będzie bez “wotum zaufania” od radnych?”

  1. tytus pisze:

    Na Wotum zaufania trzeba sobie zasłużyć. Człowiek który traktuje wszystkich z góry oraz skłócił ze sobą społeczeństwo moim zdaniem nie zasługuje na zaufanie.
    Obstawiam że dostanie max 5 głosów “ZA”

    10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *