zachmurzenie duże
16°
16°
poniedziałek
Reklama
Problem z przetargiem na rewitalizację placu rekreacyjnego w Borowej
11 marca 2022 r. | 12:56
0

Dwie oferty wpłynęły do przetargu na rewitalizację placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa. Gmina na ten cel chciała przeznaczyć 224 000 zł.

Oferta firmy RAFALIN z Blachowni wyniosła 346 065,85 zł, a oferta firmy Baugart Sp. z o.o. z Knurowa 479 700 zł.

1. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa”.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi branża
architektoniczna i drogowa, branża elektryczna specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) usunięcie kolidującej zieleni,
2) wykonanie robót ziemnych, rozbiórek istniejących nawierzchni i innych obiektów oraz robót przygotowawczych.
3) Wykonanie nawierzchni ścieżek z klińca kamiennego, bulwarów z chodnikowych płyt betonowych,
4) przy zbiorniku wodnym, wykonanie piaszczystej plaży,
5) południowe bulwary należy wykonać w formie schodów,
6) stopniowanie terenu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych betonowych ścian oporowych,
7) skarpę ponad bulwarami należy zabezpieczyć za pomocą gabionów siatkowo-kamiennych,
czyli ażurowych koszy z drutu stalowego wypełnionych tłuczniem kamiennym,
8) wykonanie trawników,
9) budowę oświetlenia parkowego,
10) obsługa goedezyjna.

Przetarg najprawdopodobniej będzie unieważniony.

PAWEŁ GĄSIORSKI

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *