zachmurzenie umiarkowane
-1°
-1°
sobota
Reklama
MWM Brzesko
Ruszają konsultacje w sprawie odbioru śmieci
01 maja 2020 r. | 14:31
0

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 5 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźno. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 38/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.;

- ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 39/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r;

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 40/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r;

- sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 41/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r;

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 15 maja 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *