zachmurzenie duże
-2°
-2°
poniedziałek
Reklama
Straż Miejska w Myszkowie
Obowiązek zgłoszenia szamba lub ekoszamba do Urzędu Gminy Miedźno
11 kwietnia 2022 r. | 13:29
1

Urząd Gminy Miedźno poinformował, że właściciele nieruchomości na terenie Gminy Miedźno posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobligowani zgłosić takie instalacje do gminnej ewidencji. W tym celu należy wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć informację do urzędu.

Pracownicy Urzędu Gminy Miedźno muszą kontrolować umowy lub rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z Uchwałą nr 221/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 roku udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez okazywanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Miedźno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jeżeli z ww. dokumentów wynika bieżące wykonywanie tego obowiązku. /UG/Jedna odpowiedź do “Obowiązek zgłoszenia szamba lub ekoszamba do Urzędu Gminy Miedźno”

  1. mieszkaniec pisze:

    W pierwszej kolejności należałoby się zająć tymi którzy maja możliwość podpięcia się do kanalizacji a tego nie zrobili

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *