zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
Do 69 tys. zł dofinansowania z programu “Czyste Powietrze”
31 stycznia 2022 r. | 14:08
0

Urząd Gminy Miedźno poinformował, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków do trzeciej części programu „Czyste Powietrze”. Dotacje mają sięgnąć nawet 69 tys. zł i pokryć 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć ekologicznych.

Celem programu „Czyste Powietrze” nadzorowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska a wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi jest zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery w kraju. Szkodliwe dla zdrowia ludzkiego substancje emitowane przez spalanie paliw kopalnych w gospodarstwach indywidualnych, w niejednokrotnie przestarzałych piecach centralnego ogrzewania, przyczyniają się do powstania smogu. Doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych ma wspomóc proces efektywnego zarządzania energią. Na te działania przeznaczono kwotę 103 mld zł. Program ma być realizowany do 2029 roku.

Od momentu jego uruchomienia, we wrześniu 2018 roku, program przechodził wiele modyfikacji. W 2021 roku wprowadzono możliwość ubiegania się o dotację z tzw. ścieżki bankowej i łączenie finansowania inwestycji z kredytem bankowym. Od początku tego roku wycofano jednak możliwość dofinansowania zakupu i montażu kotłów węglowych.

Do tej pory obowiązywały dwie części programu. Pierwsza to tzw. podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania – do 37 tys. zł, licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia program rozszerzono jeszcze bardziej i umożliwiono składanie wniosków w trzeciej części, która ma wspierać gospodarstwa domowe o najniższych dochodach. Przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zwiększono również liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny jednakże w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”). Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”), jak i na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 roku mają być rozszerzane. Planuje się wprowadzenie prefinansowania wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Zyskać mają także i beneficjenci wcześniejszych części. Najważniejsze ze zmian to między innymi uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dodatkowo wśród istotnych zmian znalazły się: dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze” oraz doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *